Borettslaget

Nytt styre

Posted in Borettslaget on april 19th, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Under generalforsamlingen 4.april ble det valgt nytt styre i Sofies Hage Borettslag. Det nye styret har følgende sammensetning:

Leder: Eli Myrkaskog

Styremedlem: Jan Robert Sender

Styremedlem: Marit Gjærum

Styremedlem: Bjørn G. Myhrvold

Styremedlem: Simen Strand Jørgensen

Varamedlem:  Martin Høy

Varamedlem: Susann Ottesen

Tagging i oppgangen

Posted in Borettslaget on februar 28th, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Det har i løpet av helgen 25-27 februar blitt tagget inne i oppgangene i Teglverksgata 8. Dette er svært synd, fordi det kan bety at det er gjort av gjester i bygget. Eventuelt er det uvedkommende som har kommet seg inn. Uansatt ber om at folk er påpasselig og gir oss i styret beskjed dersom dere skulle oppdage dette i fremtiden.

Saker til generalforsamlingen 2011

Posted in Borettslaget on februar 21st, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Styret har kommet frem til 4.april som dato for årets generalforsamling i Sofies Hage Borettslag. Dersom noen har saker til generalforsamlingen bes disse sendes skriftlig til styret innen 28.februar 2011. Forslagene kan sendes til sofieshage.borettslag@gmail.com eller til marit@3056.net. Mer info og innkalling til generalforsamlingen kommer senere.

Feil ved portåpnere

Posted in Borettslaget on februar 21st, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Før helgen ble det registrert en feil med portåpneren til garasjen. Signalmottakeren virker å være nullstilt. Dersom noen av dere skulle oppleve problemer med å åpne porten, ber vi dere kontakte Jan Sender i styret på telefon 906 94 372, slik at han kan programmere åpneren på nytt.

Fremdrifsplan Rodeløkka Varmesentral

Posted in Borettslaget on februar 1st, 2011 by Borettslaget – Be the first to comment

Hafslund har kommet med informasjon vedrørende Rodeløkka Varmesentral.

Hafslund har til nå utført punktgraving på de fire punktene der kranlabbene blir posisjonert, syd for Freiabrua. Gravingen utføres for å avdekke grunnforholdene, og for å sikre at korrekte tiltak iverksettes for å få forskriftsmessig fundamentering for kranlabbene. Etter innløftet vil området settes tilbake til samme stand som før gravingen.

Fra ca. 24.2.2011 vil Hafslund starte riggingen av en hjelpekran i området under og nord for Freiabrua. Dette skal ikke medføre konsekvenser for tilkomsten til parkeringsanlegget i Teglverksgata 9 eller leilighetene i gata.

Tentativ dato for sperring av Teglverksgata for innløftet er 26.2.2011 – 10.3.2011. Hafslund jobber hardt for å holde oss til disse datoene, men gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer. I denne perioden vil Hafslund dessverre stenge for parkeringsanlegget i Teglverksgata 9. Det vil bli stilt kompensasjonsplasser til disposisjon. Fordeling av plasser og kommunikasjon med leietakere håndteres av Rodeløkka Parkering. De tar kontakt med leietakere litt senere når tidsplanen er forankret.

I etterkant av de store innløftene som krever sperring av gata vil Hafslund gjennomføre innløfting av mindre utstyr. Dette utføres med en mindre kran plassert nord for Freiabrua, og krever ikke sperring av gata. Denne innløftingen er stipulert til å ta ca. to uker.

En mer presis tidsplan sendes ut om et par uker og slås også opp på informasjonstavla ved Freiabrua.

Hafslund inviterer til informasjonsmøte vedrørende Rodeløkka Varmesentral

Posted in Borettslaget on desember 5th, 2010 by Borettslaget – Be the first to comment

I forbindelse med arbeidet med Rodeløkka Varmesentral ønsker Hafslund Fjernvarme å informere naboer om planer for et innløft av teknisk utstyr til sentralen, omfanget av innløftet, samt konsekvenser dette medfører for naboene. Hafslund ønsker også å innby til dialog, og motta input på faktorer de må ta spesielt hensyn til. Det vil bli løftet inn et  kranarrangement rett syd for Freiabrua. Kran og tilhørende utstyr vil ved opp- og nedrigging sperre mer eller mindre hele Teglverksgata fra Freiabrua til Karlstadgata. Hafslund Fjernvarme opprettholder imidlertid tilkomsten til leilighetene i Teglverksgata samt tilkomsten til parkeringshuset som ligger rett nord for krysset Teglverksgata-Karlstadgata (vis-a-vis Kiwi).Nøyaktig dato for innløftet avklares tidlig i januar 2011.

Informasjonsmøte
Det antas at det vil komme mange spørsmål vedrørende saken, og det inviterer derfor til et informasjonsmøte torsdag 9. desember 2010. kl. 1800. Forventet varighet er 2 timer. Møtet avholdes i Norsk Energi sine lokaler i Hoffsveien 13 på Skøyen (se vedlagt kart).Alle som ønsker kan delta. Tilbakemeldingen kan gis til mailadressen nedenfor. Det vil bli enkel servering.

Skrivet fra Hafslund med blant annet ytterligere informasjon, skisse for kranarrangementet og kart for infomasjonsmøtet kan lastes opp her.

Skriv fra Hafslund vedrørende Rodeløkka Varmesentral

Posted in Borettslaget on september 28th, 2010 by Borettslaget – Be the first to comment

Hafslund er i gang med arbeidet med ny varmesentral i Teglverksgata 12. Fremdriftsplan kan lastes opp  her og informasjon om rivningsarbeidet kan lastes opp her.

Info vedrørende utbredelse av elektrisk anlegg

Posted in Borettslaget on september 26th, 2010 by Borettslaget – Be the first to comment

I forbindelse med kontroll av det elektriske anlegg i borettslaget har vi fått en rekke spørsmål angående hva man skal gjøre med de pålegg Infratek har gitt den enkelte andelseier å utbedre.

I forbindelse med slik utbedring er det mest hensiktsmessig om alle kontakter AF Gruppen direkte siden dette ligger innenfor reklamasjonstiden/garantitiden som er gitt.

Send en e-post til luc@afgruppen.no eller ring ham på tlf: 918 93 213

Styret kommer til å ha en del dialog med Valkyrien Elektro vedrørende påpekte mangler, men vi har ingen rett til å kreve at mangler utbedres, da det er den enkelte andelseier som er alene om å ha et slikt krav.

Styret kommer til å følge opp saken med manglende dokumentasjon i og med at dette berører samtlige leiligheter i Sofies Hage borettslag.

Er det ellers spørsmål ta gjerne kontakt med styreleder (marit@3056.net) eller teknisk sjef (jsender003@gmail.com)

Mvh

Marit Vik

Styreleder

Regler for bruk av bakgård

Posted in Borettslaget on september 26th, 2010 by Borettslaget – Be the first to comment

Leker og annet må ryddes vekk etter bruk, da dette hindrer vaktmester i å gjøre jobben sin. Det som ikke blir ryddet opp står i fare for å bli kastet.

I tillegg har det i lengre tid vært mye hundavføring i bakgården. Vi ber derfor alle som har hund om at den luftes utenfor fellesområder i bakgård. Vi håper at dette vil minimere problemet med avføring på fellesområder

Styret

Styremøter i løpet av høsten

Posted in Borettslaget on juli 1st, 2010 by Borettslaget – Be the first to comment

Styret har nå tatt sommerferie, i hvertfall hva gjelder styremøter. Vi ønsker likevel å holde dere informerte om hvordan planen for styremøtene er fra høsten av, slik at det vil være mulig for dere å komme med saker til behandling.

Det vil avholdes styremøter følgende datoer:

19. august
30. september
28. oktober
25. november

Vi tar forbehold om eventuelle endring, men disse vil varsles på nettsiden. Eventuelle saker til behandling kan rettes til marit@3056.net.

God sommer!