Søppel og kildesortering

Styret, ved Jan Sender påtar seg gang på gang å rydde i papirrommet og i søppelrommet i kjelleren. Vi opplever ofte rot og søppel i papirrommet og i kjelleren har Jan funnet diverse artikler som skal kastes andre steder. Blant annet har han funnet pizzaesker og en koffert med klær. Ikke bare er dette feil kildesortering, men disse artiklene fører også til stopp i containeren. Dette fører til at Jan må grave ut søppelet når søppelbilen kommer en gang i uken. Jan er lei av å nesten ukentlig gjøre dette, i tillegg til at han må rydde i papirrommet. Styret ber med bakgrunn i dette skåne Jan for denne ekstrajobben og heller vise hensyn til følgende søppelrutiner.

  • Pizzaesker og annet papir og papp skal kastes i papirrommet.
  • Glass, flasker, lyspærer og metallbokser kan kastes ved flaskeautomaten på Kiwi eller leveres gjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.
  • Metallgjenstander, trevirke eller klær kan leveres gjenbruksstasjonen i Sofienbergparken.
  • Klær kan legges i Uff- og Fretexcontainere rundt i byen.
  • Poser med husholdningsartikler og matavfall kan kastes i søppelsjaktene

Husk at Jan er teknisk ansvarlig og IKKE vaktmester eller renovasjonsarbeider. Ta ansvar og vis hensyn, så får vi alle et bedre miljø.

Comments are closed.