Informasjon fra utomhussameiet

Vi holder på å erstatte sanden under huskestativet med gummimatter, og å få ny sand i sandkassen. Gummimatter er levert og vi venter montør for å utføre selve arbeidet. Porten mot Københavpgata må skrus ned for at gravemaskin skal komme inn. Det betyr at fremmede kan komme seg inn på område i denne perioden. Vi ber beboere være påpasselige på dette mens arbeidet utføres.

Det er også viktig at foreldre holder barn unna arbeidsområdet disse dagene, og vi ber også om at at leker fjernes fra lekeområdet. Utomhussameiet beklager for eventuelle forstyrrelser, men forventer at lekeområdet blir bedre etter arbeidet. Arbeidet vil ta 3-4 dager.
Med hilsen
Styret i Utomhussameiet

Comments are closed.