Generalforsamling og valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen skal velge 3 medlemmer til styret samt 2 varamedlemmer.

2 av styrets medlemmer er ikke på valg

  • Hilde Berg (styreleder)  – Teglverksgate 8
  • Jan Sender                   – Teglverksgate 8

3 av styrets medlemmer er på valg

  • Eli Myrkaskog                – Karlstadsgate 9
  • Simen Strand Jørgensen – Teglverksgate 8
  • Bjørn Gunnar Myhrvold    -  Teglverksgate 8

2 varamedlemmer er på valg

  • Martin Høy                     – Teglverksgate 8
  • Susann Ottesen

Valgkomiteen ber om forslag til kandidater som kan forespørres.

Frist mandag 17.februar.

NB! Ingen grunn til å la seg skremme av arbeidets omgang, 4-6 styremøter pr år, flere saker løses pr epost.

Meld fra til

Anette Østby (leilighet 4010) – tlf 909 22 164

Marit Gjærum (leilighet 3004) – tlf 974 36 293

Comments are closed.