Planlagt boligprosjekt i Seilduksgata

Sofies hage boligsameie har mottatt nabovarsel fra Kari Nissen Brodtkorb arkitekter om bygging av boliger i Seilduksgata 25-31.

Eiendomsfirmaet Naturbetong AS har eid tomten i mange år. Høsten 2007 ble reguleringsplanen vedtatt i Oslo bystyre. Eiendommen er regulert til bolig og næring.

Utbyggingen består av flere byggetrinn. Byggene er planlagt som blokker på fem etasjer med en tilbaketrukket sjette etasje. Innkjøring til underjordisk parkeringsanlegg blir fra Københavngata.

Rammesøknaden som arkitektkontoret har sendt til Plan- og bygningsetaten inneholder ingen søknader om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Søknad om riving av flere av byggene på tomten er sendt og har blitt innvilget. Det har ikke blitt satt noen dato for byggestart eller når prosjektet legges ut for salg.

Se mer informasjon om byggeprosjektet på lenkene under, eller på Plan- og bygningsetatens nettsider under saksinnsyn (søk på Seilduksgata 25-31).

Søknad

Situasjonsplan

Comments are closed.