Container

Det vil komme container mandag 25. oktober, til kasting av blandet avfall for beboere. Den blir stående til morgenen 26. oktober.

NB!

Det må IKKE kastes elektriske artikler eller spesialavfall (batterier, maling etc) i containeren. Dette må leveres til miljøstasjonen i Sofienbergparken. Vi vil bli belastet avgift for disse tingene, en avgift som går direkte på fellesutgiftene våre.

Comments are closed.