Fakturaadresse

Sofies hage boligsameie, selskapsnr. 5766
v/OBOS Eiendomsforvaltning
PB 6668 St Olavs Plass
0129 Oslo

Org.nr. 992259167
Gårds- og bruksnummer: 227 – 403