Garasjesameiet

Garasjeanlegget har totalt 151 plasser. Av disse disponerer Sofies hage boligsameie 51 plasser, Sofies hage borettslag 44 plasser, Hafslund Fjernvarme AS 19 plasser og Teglverksgata 17 AS 37 plasser.

Garasjeanlegget er skilt ut som eget selskap med navn Sofies hage garasjesameie. Sameiet forvaltes av et styre bestående av styremedlemmer fra hhv. Sofies hage boligsameie og Sofies hage borettslag.

I styret sitter: Eli Myrkaskog og Jan Sender fra borettslaget, og Gry-Merete Olaisen og Marius Sørensen-Sjømæling fra sameiet. Styreleder er Gry-Merete Olaisen.

For mer informasjon se vedtektene.