Nøkkelbestilling

For bestilling av nøkler, kontakt OBOS ved Tamara Butenko, telefon: 22 86 58 72,
e-post:  tamara.butenko@obos.no.

Nøkkel til leilighet koster kr 279,-. I tillegg kommer ca kr 100,- i porto/oppkrav og kr 155,- i ekspedisjonsgebyr til OBOS.

Oppgi alltid navn, leilighetsnr/seksjonsnr og nøkkelnummer.