Drift – Avtaler og leverandører

NB: Avtalene om drifts- og vedlikeholdstjenester som omtales under omfatter kun drift/vedlikehold av felles arealer og anlegg. All kontakt med leverandørene skal gå gjennom styrets kontaktpersoner. Den enkelte beboer har ikke anledning til å bestille tjenester direkte av leverandør. Beboerne er imidlertid hjertelig velkommen til å oversende spørsmål eller kommentarer til de tjenestene som leveres, enten til styret for borettslaget eller styret for boligsameiet.

Vaktmestertjenester
Vaktmestertjenestene ivaretas av Bygårdvaktmesteren. Det omfatter både innendørs og utendørs drift og vedlikehold, på alle deler av eiendommen, både sommer og vinter.
Se også: www.bygardvaktmesteren.no

Andre drifts- og  vedlikeholdstjenester
Det er inngått en rekke andre avtaler, for mer spesifikke tjenester:

  • Service og vedlikehold av heisene utføres av KONE AS
  • Tømming og vedlikehold av søppelsugingsanlegget utføres av Envac AS
  • Vakttjeneste i garasjeanlegget og utearealene utføres av G4S AS (tidligere Securitas)
  • Vedlikehold av kameraovervåkingsanlegget i garasjeanlegget utføres av A1 Security AS
  • Håndheving av parkeringsbestemmelsene i Teglverksgata utføres av A1 Security AS
  • Nettstedet driftes av Domeneshop AS

Forvaltningsoppgaver

Avtaler relatert til typiske forvaltningsoppgaver for Sofies hage omfatter:

  • Forretningsførsel utføres av OBOS. Alle fire enheter må ha sin egen forretningsføreravtale.