Styremedlemmer

Styret for perioden 2012/2013 består av:

  • Gry-Merete Olaisen, styreleder
  • Marius Helland Sørensen-Sjømæling, styremedlem/ teknisk ansvarlig / HMS-ansvarlig
  • Jeanette Sørensen Hammer, styremedlem / informasjonsansvarlig
  • Anne-Lise Åstasund, varamedlem
  • Gerd Evelyn Eriksson, varamedlem