Felles

Under dette området finner du informasjon som gjelder alle beboerne i Sofies hage, uansett om man bor i borettslaget eller i boligsameiet. Det er tre hovedtema:

Driften av Sofies hage

Borettslaget og boligsameiet samarbeider om drift og forvaltning av Sofies hage, og en rekke avtaler som er inngått er felles for hele Sofies hage. Dette gjelder både leveranser til beboerne, drifts- og vedlikeholdstjenester og ulike forvaltningsoppgaver. Det er laget en oversikt med informasjon om inngåtte avtaler og leverandører for hele Sofies hage. Praktiseringen av mindre avtaler og rutiner varierer imidlertid mellom hver av enhetene. Se derfor under sidene borettslaget og boligsameiet for informasjon med spørsmål og svar, praktiske rutiner ved bestilling av nøkler etc.

Styringen av Sofies hage

Boligsameiet og borettslaget er to ulike boligselskaper som ledes av hvert sitt styre. Også garasjeanlegget og utearealene er egne selskaper. Se Hovedprinsipper for styringen for beskrivelse av hvordan styringen av Sofies hage foregår. Informasjon som kun gjelder beboerne i enten borettslaget eller boligsameiet finner du på området til borettslaget eller boligsameiet, herunder mer informasjon fra de respektive styrene. Her på fellesområdet finner du tilsvarende informasjon for de to andre selskapene, dvs. garasjesameiet og utomhussameiet.

Generell informasjon om Sofies hage

Sofies hage omfatter tilsammen 128 leiligheter, fordelt på 71 boligseksjoner i boligsameiet (trinn 1) og 57 andelsleiligheter i borettslaget (trinn 2).

Byggherre for prosjektet var Karlstadgata utbygging ANS, et selskap eid i felleskap av AF-gruppen og OBOS. Entreprenør er AF-gruppen. Utbygging startet vinteren 2006 og ble ferdigstilt våren 2008. Prosjektet er tegnet av Hille Melbye Arkitekter AS.