Feil og mangler

Feil og mangler ved leilighetene skal meldes til utbygger AF, ved Espen Friis Jørgensen, EspenFriis.Jorgensen@afgruppen.no.